بلاکچین و ارتباط آن با حقوق مالکیت فکری

بلاکچین و ارتباط آن با حقوق مالکیت فکری

بلاک چین (blockchain) یا زنجیره‌ی بلوکی، نتیجه‌ی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی است که این فعالیت در عملیات ارزی دیجیتالی، نقشی تاثیر گذار ایفا می ک...