تدلیس در معاملات

تدلیس در معاملات

در شرایط انجام معامله، اگر یک طرف فریب بخورد چه حق و حقوقی دارد؟ آیا می تواند معامله را فسخ و طلب خسارت کند؟ تدلیس در لغت نیز به معنای پوشاندن و پنهان...