فسخ معامله و انواع آن

فسخ معامله و انواع آن

فسخ در معاملات یک از راههای انحلال قرارداد است که در آن باید حقوق دو طرف در نظر گرفته شود. در مطلب زیر به مفهوم حقوقی آن و شرایط تحقق آن می پردازیم....
نکات حقوقی معامله با شهرک های صنعتی

نکات حقوقی معامله با شهرک های صنعتی

آگاه بودن به نکات حقوقی در تمامی معاملات راهگشاست! اما در مواقعی از جمله "معاملات با شهرک های صنعتی" ضرورت دارد. در این مقاله، به نکات حقوقی لازم قبل...