طلاق غیابی

طلاق غیابی

بر اساس قانون، طلاق غیابی در صورتی مطرح می شود که یکی از زوجین در دعوای طلاق حاضر نشود و لایحه ای هم به دادگاه ارائه نداده باشد. طلاق غیابی می تواند ا...