آموزش قرارداد نویسی

آموزش قرارداد نویسی- بخش اول

آموزش قرارداد نویسی در دو بخش بارگزاری شده است . در ادامه بخش اول را مرور می کنیم. راهنمای تنظیم قراداد / نکات و قواعد در دنیای امروزه قراردادها مهمت...
آموزش قرارداد نویسی

آموزش قرارداد نویسی (بخش دوم)

قرارداد نویسی در دو بخش بارگزاری شده است. در ادامه بخش دوم را مرور می کنیم. راهنمای تنظیم قراداد / تعهدات مالی و ضمانت ها در دنیای امروزه قراردادها م...
مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

فرض کنید برای انجام تعهد و قرارداد خود مجبور به سفر به شهر دیگری هستید. اتفاقا در همین حین شهر مورد نظر دچار زلزله شده و امکان سفر منتفی است . قانون د...
صلح عمری

صلح عمری

قرارداد صلح عمری، قراردادی است که طی آن، مالک یک ملک، مالکیت ملک خود را از طریق قراردادی به نام صلح و با ارائه مدارک لازم، به شخص دیگری منتقل می کند....
شرایط ابطال معامله

شرایط ابطال معامله چیست؟

حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که قراردادی را امضا کنید یا معامله ای بین شما و شخصی دیگر منعقد شود. قراردادها یا معاملات لازمه ی ایجاد نظم میان ر...
1 2