قصور پزشک

قصور پزشکی؛ انواع و نحوه ی شکایت

قصور در لغت به معنای عجز و ناتوانی و کوتاهی کردن از کاری است. در این مطلب به بررسی معنا و مفهوم قصور پزشکی و نحوه ی شکایت از پزشک پرداختیم. وقتی از قص...