عسر و حرج در قراردادها

عسر و حرج در قراردادها به چه معناست؟

معنای لغوی عسر و حرج سختی و دشواری است و در مفهوم حقوقی، از موجبات سقوط تکلیف قراردادی محسوب می‌شود. در مطلب زیر مختصرا به مفهوم حقوقی عسر و حرج در قر...
اعسار در پرداخت مهریه

اعسار در پرداخت مهریه

پرداخت مهریه یکی از پررنگ ترین مشکلاتی است که زوج در عقد نکاح و با مطالبه زوجه، مواجه می شود و بسیار مشاهده شده که میزان مهریه تعیین شده با درآمد زوج...