منشور حقوق بیمار چیست

منشور حقوق بیمار چیست؟

سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی جامعه از عمده ترین تعهدات حاکمیت جمهوری اسلامی است و به همین منظور منشور حقوق بیمار تنظیم شده است که به صورت کوتاه...
جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران

جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران چیست؟

با انتشار فایل های صوتی در شبکه های مجازی، از توهین به مراجعین در بخش زنان و زایمان ، شاهد روایات مختلف افراد در همین موضوع بوده‌ایم. در این مطلب به ب...