چالش های حقوقی کلاه قرمزی

چالش های حقوقی کلاه قرمزی

عموما مخاطبین نمایش های عروسکی، ایرج طهماسب را با نقش آفرینی آقای مجری، به همراه عروسکی محبوب به نام " کلاه قرمزی" به یاد می آورند. اخیرا نمایشی عروسک...