ای نماد یا نماد اعتماد الکترونیکی

ای نماد یا نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

با توسعه کسب و کارهای تجاری، کاربران نیازمند اطمینان خاطر از حسن نیت و اعتبار فروشنده هستند. در همین راستا، نماد اعتمادالکترونیکی پیش بینی شده است که...