قوانین سرپرستی کودک در ایران

قوانین سرپرستی کودک در ایران

امروزه جامعه نگاه مثبت تری به سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پیدا کرده و به همین منظور سال 1392 قانونی برای تشریح شرایط متقاضیان تصویب شده است...
کودک همسری در قانون ایران

کودک همسری در قانون ایران

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیی...