مفهوم PCT

مفهوم PCT چیست؟

در دنیای تکنولوژی امروزی، ثبت اموال فکری به ویژه ثبت بین المللی آن اهمیت دارد. در این مطلب به بررسی یکی از توافقات بین المللی در زمینه ثبت اختراعات به...