الهه صابریان

وقتی نتیجه آنالیز کسب و کارمون رو از موسسه اندیشه دریافت کردم، تعجب کردم که تونستن مشکل همیشگی شرکت رو این قدر زود تشخیص بدن. ما از ایرادها و نقص‌های حقوقی قراردادهامون بسیار متضرر شدیم. پکیج کامل قراردادها، و مشاوره‌های حقوقی خانم مژده پورمند و تیم خیلی خوبشون ما رو به مسیر درست برگردوند. واقعا ممنونم که به ما کمک کردن یک بار دیگه از نو شروع کنیم.