کاوه داوری

پرونده‌های حقوقی کسب و کارم به هم مرتبط شده بود و کار رو خیلی پیچیده کرده بود. وقتی که خانم پورمند تمام کار رو یکجا تقبل کردن فکرش رو هم نمی‌کردم بتونن 2 ماهه مشکلات من رو حل کنن. اما با داوری و مذاکره با طرفین به خوبی کار انجام شد و کلاف سردرگم من با هزینه و زمان کمتر برای همیشه حل شد.