فرانچایز (Franchise) و نکات حقوقی آن

فرانچایز (Franchise) و نکات حقوقی آن

فرانچایز یکی از راهکارهای استفاده از اعتبار بنگاه های تجاری موفق توسط متقاضیان فعالیت تجاری است. در این مطلب مختصرا به این دست قراردادها و نکات لازم در حین انعقاد قرارداد را بیان کنیم.

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان نیاز دارد.

قرارداد فرانچایز چیست ؟

فرانچایز حق امتیازی است که در حوزه کسب و کار وجود دارد و اغلب در کسب و کارهای کوچک به کار می‌رود. امتیاز مذکور با هدف جذب و نگهداری مشتری یا مخاطب کالا و خدمات پیش بینی شده است. طرفین این قرارداد، امتیازدهنده و امتیازگیرنده بوده و اغلب، مسئولیت هماهنگی کسب و کار برعهده امتیازدهنده است. قرارداد مذکور بر مبنای توافق طرفین در انجام فعالیتی مشترک با اهدافی مشترک تنظیم شده و شباهتهای بسیاری با قرارداد لیسانس دارد.

عموما در این نوع قرارداد، ارائه‌ی خدمات فنی امتیازدهنده الزامی و نقش نظارتی آن بسیار چشمگیر است. به عبارتی دیگر امتیازگیرنده با اتکا بر حس شهرت و به امید حمایت و نظارت کیفی امتیازدهنده، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند.عموم مردم این توافقات را در قالب صنایع غذایی می شناسند. رستورانهای زنجیره ایی مکدانلد و کی اف سی از نمونه های این توافقات هستند.

نکات حقوقی ضروری در تنظیم قرارداد فرانچایز

تصریح موضوع  : موضوع فعالیت مشترک که می‌تواند ارائه‌ی خدماتی مبتنی بردا نش فنی در معنای عام، توزیع کالا و محصولات ناشی از علامت تجاری و یا انتشار آثار هنری باشد.

تصریح مالکیت موضوع : اهلیت داشتن مالک در اعطای حق بهره برداری . ضمیمه شدن تصاویر مالکیت اموال فکری در قرارداد الزامی است.

تصریح هدف قرارداد : ساخت، فروش و استفاده موضوع قرارداد.

تصریح محدوده جغرافیایی : اطمینان امتیاز دهنده از عدم بهره برداری امتیاز گیرنده خارج از محدوده جغرافیایی توافقی .

تصریح نحوه مبادلات مالی: شفافیت رابطه مالی طرفین که محاسبه آن می‌تواند در یک یا چند مرحله باشد.

مطالعه بیشتر:  داستان تصویب یک قانون عجیب در سنگاپور

تصریح چشم انداز طرفین: در برداشتن تمام امتیاز های وابسته به موضوع قرارداد.

مزایای قرارداد فرانچایز چیست ؟ 

این قرارداد با قرارداد لیسانس که سابقا در نوشتارهای این موسسه بدان اشاره شده، وجوه اشتراکی دارد. این نوع قرارداد امتیازهای زیر را در بر دارد :

کاهش ریسک : در حقیقت امتیازگیرنده با مشارکت در کسب و کاری که به حسن شهرتی مطلوب رسیده به گروه تجاری مستقل و شناخته شده ای متصل شده و یک سیستم قبل از شروع فعالیت تجاری به تمام جوانب تجاری توجه نموده و نیازی به آزمایش ندارد.

بهره برداری قابل پیش بینی : به دلیل برنامه های تجاری از پیش آماده شده و قدمت تجاری امتیازدهنده، بهره بردرای قابل پیش بینی برای امتیازگیرنده وجود دارد.

کاهش هزینه بازاریابی: از آنجا که امتیازدهنده معمولا شهرتی فراسرزمینی و بین المللی دارد و به شکلی یکپارچه فعالیت می‌کنند، تبلیغات یکسانی داشته و به همین دلیل هزینه های تبلیغاتی بین همه شعب سرشکن می شود. در اغلب قراردادهای فرانچایز، امتیاز دهنده مسئولیت تامین مالی و ماهوی تبلیغات کالا یا خدمات را بر عهده می‌گیرد.

گردآورنده  : مریم مهردوست