صادرات اموال فکری

صادرات اموال فکری

حمایت از حقوق مالکیت فکری برای دارنده آن، حقی انحصاری و محدود به مکان ایجاد می کند. تا به امروز تلاش های بین المللی زیادی مبنی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارتباطات و مبادلات بین المللی از جمله صادرات، صورت پذیرفته است. در این مطلب مختصرا به اقدامات مذکور و ثمره آن در حیطه صادرات، می پردازیم.

خواندن این مطلب به 3 دقیقه زمان نیاز دارد. 

بهره برداری از حقوق انحصاری مالکیت فکری

حمایت از حقوق مالکیت فکری برای دارنده آن، حقی انحصاری و محدود به مکان ایجاد می کند. از منظر بین المللی، در برخی از مواقع حقوق اعطا شده، شرایط محرومیت سایرین از نبوغ و خلاقیت پدیدآورنده را ممکن می کند. از سمتی دیگر با توجه به امکانات موجود  در کشورهای توسعه یافته، بستر حمایت از پدیدآورندگان خلاق و نابغه بیش از کشورهای در حال توسعه وجود دارد و به همین دلیل، فعالین حوزه مالکیت فکری، تمایلِ بیشتری به ثبت آثار و اموال فکری خود در کشورهای توسعه یافته دارند. بدین ترتیب ریسک محرومیت کشورهای در حال توسعه افزایش پیدا می کند و برخی از حقوق دانها معتقدند این رویکرد به گسترش فناوری آسیب  و لطمه به جریان تجاری وارد می کند. به بیانی دیگر تقاضای صادرات برای کشورهایی که در حوزه مالکیت فکری قوی هستند افزایش پیدا می کند و این موضوع نیز مورد استقبال کشورهای واردکننده، قرار می گیرد چراکه با ورود کالای اصیل، محلی برای تولیدات فکری تقلبی نخواهد بود یا حداقل ریسک تولیدات تقلبی کاهش پیدا می‎کند.

مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه

در حالت کلی، هشت کشور موسوم به ” گروه 8″ بالغ بر 65 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارند که البته با تعلیق روسیه، امروزه به هفت کشور تبدیل شده اند. ( گروه هشت عبارتند از : فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا، کانادا، ایتالیا و ژاپن) . “گروه 15” نیز گروهی است متشکل از کشورهای در حال توسعه که ایران نیز از اعضاء آن است. تعداد اعضاء امروزه تا به 19 عضو افزایش پیدا کرده است. گروه 15 به دلیل پتانسیل های طبیعی فراوان، بستری مناسب برای اکتشافات بوده و می تواند نقش مهمی در پیشبرد منابع مالکیت فکری جهانی ایفاء کند.

صادرات در اقتصاد چه نقشی دارد ؟

باید اذعان داشت که سنگ بنای اقتصاد آزاد، حقوق مالکیت فکری است. به همین دلیل کشورها برای تقویت اقتصاد، می بایستی سیستم مالکیت فکری خود را قوی سازند. صادرات در اقتصاد هر کشوری، نقشی اساسی ایفاء می کند و این موضوع در کشورهای درحال توسعه از جمله گروه 15، اهمیت دارد چراکه از تمام ظرفیت ها و پتانسیل اشتغال کشورهای مذکور در مسیر توسعه اقتصاد، استفاده می شود.

صادرات اموال فکری از جمله اختراعات در پیشبرد منافع اقتصادی موثر است. هرچه میزان فناوری یک کشور بیشتر باشد، تخصیص اقتصاد جهانی به خود را بیشتر می کند و باید توجه داشت که سودآوری صِرف گواهی ثبت اختراع نیست! بلکه تولیدات اموال فکری و صادرات آن باعث ارتقاء سطح اقتصادی هر کشوری میشود. در همین راستا اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه، در پی حمایت از اختراعاتی هستند که پتانسیل ارتقاء توان اقتصادی کشور را داشته باشند. تعاملات کشور 15 می تواند بستری مناسب برای کسب اعتماد گروه 8 در سرمایه گذاری از اختراعات ثبت شده در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.

بیشتر بدانیم : تعریف اموال فکری و تولید آن 

گردآورنده  : مریم مهردوست