جرم هتک حرمت و افترا

جرم هتک حرمت و افترا

توهین و یا هتک حرمت افراد ازجمله جرائم کیفری بسیار شایع است که در هر صورت حضوری، اینترنتی، پیامکی و یا تلفنی دارای مجازات سنگین و روند پرتنش خواهد بود. در ادامه به چند پرسش در این مورد پاسخ داده‌ایم.

هتک حرمت  و افترا به چه معنا است؟

منظور از هتک حرمت، ارتکاب رفتار یا هر عملی است که به موجب آن، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‎دار و تضعیف شود. افترا، به معنای تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به دیگری و یکی از مصادیق هتک حرمت افترا است.

مجازات هتک حرمت ، توهین و افترا در قانون چگونه است؟

مجازات توهین به افراد، چناچه موجب حد قذف نباشد (نزدیکی میان مرد و زن بدون علقه زوجیت)، جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) خواهد بود. همچنین اگربه اشخاصی از جمله معاونان رئیس جمهور یا وزرا، روسای قوه سه گانه، شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها و… درحال انجام وظیفه توهین شود، توهین‎کننده به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و همچنین به پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می ‎شود.

پیگیری قانونی هتک حرمت، تهمت و افترا چگونه است؟

برای پیگیری قانونی هتک حرمت، شاکی باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اقدام به تنظیم و نگارش شکواییه هتک حرمت و ثبت آن نماید. دفتر خدمات قضایی این شکواییه را برای مرجع صالح رسیدگی به جرم توهین مربوطه ارسال می‎کند و در نهایت با ارجاع شکایت به شعبه و تشکیل پرونده، پیامک ارجاع به شعبه برای شما ارسال می‎شود که در زمان مشخص می‎توانید با مراجعه حضوری به شعبه، شکواییه‎ی  هتک حرمت خود را به صورت حضوری پیگیری نمایید.

شرایط اثبات هتک حرمت از چه طریقی است؟

درخصوص شرایط اثبات هتک حرمت، چناچه مدارک شاکی شامل پیامک یا شهود باشد، پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‎گردد. اگر جرم به صورت پیامکی یا در فضای مجازی صورت گیرد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود و در فرض اینکه شهودی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشد شهود نیز باید اظهارات خود را ثبت نماید. لازم به ذکر است وجود تصاویری از متن پیام‎ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‎ها الزامی است.

برای اثبات هتک حرمت، باید شاهد وجود داشته باشد یا ارائه مدرک به صورت صوتی یا پیامک ها کافیست؟

الزامی به وجود شاهد نیست. برای اثبات جرم هتک حرمت مدارک صوتی یا  پیامکهای شاکی کافی است اما اگر شاهدی هم وجود داشته‎باشد، برای اثبات جرم هتک حرمت موثر خواهد‎ بود.

گردآورنده: نگین ارزانی