تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

در صورت گم شدن شناسنامه اصلی یا تغییر در اطلاعات آن، می توان برای دریافت المثنی اقدام کرد. در این مطلب با شرایط، مدارک و مراحل صدور شناسنامه المثنی آشنا می شویم.

چطور شناسنامه المثنی بگیریم ؟ ( مراحل تعویض شناسنامه و صدور المثنی و مدارک لازم)

خلاصه مطلب : 

شناسنامه از اسناد احراز هویت افراد است و درآن وقایع مربوط به ولادت، ازدواج، طلاق و فوت افراد با حضور در دفاتر ثبت کل وقایع در دفترخانه سازمان ثبت اسناد به ثبت می رسد .این اطلاعات در این بانک اطلاعاتی محفوظ می ماند. بنابراین در صورت بروز مشکل می‌توان برای دریافت المثنی اقدام کرد.

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان نیاز دارد. 

تعویض یا صدور المثنی شناسنامه  

اطلاعات هویتی افراد حین ثبت در دفتر ثبت کل وقایع در دفترخانه سازمان ثبت احوال محفوظ می ماند بنابراین در صورت مفقودی اسناد، اولین راه، درخواست احیاء اطلاعات و صدور اسناد است. این خدمات که عبارتند از : صدور مجدد شناسنامه، عکس دار کردن شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی از طریق دفاتر خدمات پیشخوان انجام می شود. دفاتر پیشخوان در مناطق متعدد شهری دایر است واین درخواست در محلی خارج از محل صدور شناسنامه نیز می تواند مطرح شود.

تقاضای تعویض شناسنامه ممکن است به دلایل مختلفی مثل تعویض نمونه قدیم، تعویض نمونه جدید مستعمل شده، تعویض با حکم دادگاه ( اغلب در این موارد متقاضی حکم تغییر سن را دارد)، تجدید شناسنامه در سن سی سالگی، تعویض شناسنامه در سن 15 سالگی. تقاضای صدور المثنی شناسنامه (فقط در صورت مفقودی) مطرح شود و چنانچه افراد با وجود داشتن شناسنامه اقدام به صدور المثنی کنند، منطبق بر ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ای محکوم به پرداخت نقدی خواهند شد.

شرایط متقاضی تعویض یا صدور المثنی شناسنامه چیست ؟ 

1. اشخاص بالای 18 سال

2. افراد بالای 18 سال که حکم رشد دارند

3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال

4. مادر در زمان زوجیت پدر صاحب شناسنامه ( برای فرد کمتر از 18 سال )

5. سرپرست قانونی( قیم، امین و وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 ضرورتی ندارد که درخواست صدور شناسنامه المثنی در محل صدور شناسنامه اولیه باشد و در همه ادارات ثبت احوال صورت انجام می شود. 

 محجور به چه معناست ؟ 

افرادی که توانایی و امکان انجام کارهای حقوقی مانند بستن قرارداد را ندارند، محجور می نامند. مانند کودکان، افراد بالغ که قوای عقلانی سالم یا توانایی اداره امور خود را ندارند.

اگر شناسنامه اولیه پیدا شود، باید چکار کنیم ؟

اگر بعد از صدور شناسنامه المثنی، شناسنامه اولیه پیدا می شود. در این حالت اگر تغییری مثل ازدواج و طلاق یا ولادت فرزند، در شناسنامه المثنی ثبت شده باشد، باید شناسنامه اولیه به سازمان ثبت احوال تحویل داده شود. در غیراینصورت شناسنامه المثنی تحویل سازمان مربوطه می شود.  در تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی، نگه داشتن هر  دو سند جرم است.

تعدد زوجات در شناسنامه المثنی ثبت می شود ؟

منطبق بر ماده 33 قانون ثبت احوال، کلیه وقایع احوال شخصی در دفاتر ثبت کل، ثبت شده و در شناسنامه المثنی آخرین ازدواج و طلاق و بذل مدت درج می شود. در صورت تعدد زوج ها فقط آن تعداد که به قوت خود باقی است، ثبت خواهد شد. ازدواج و طلاق در فرضی که دخول صورت نپذیرفته باشد و با تایید پزشکی قانونی، می تواند در شناسنامه المثنی ثبت نشود.

نگارنده : مریم مهردوست