اجرای احکام و انواع آن

اجرای احکام و انواع آن

آخرین مرحله دادرسی و هدف نهایی هر شکایتی اعم از کیفری یا حقوقی، اجرای حکم است. اجرای حکم در خصوص احکام لازم الاجرا مطرح است که در مطلب زیر مختصرا به آن می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه 

اجرای حکم احکام لازم الاجرا

اجرای حکم در خصوص احکام لازم الاجرا مطرح است که این احکام عبارتند از  :

یک – حکام قطعی دادگاه بدوی.

دو – احکام قطعی دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نشده یا درخواست تجدید نظر رد شده است.

سه – احکام دادگاه بدوی که مورد تایید دادگاه تجدید نظر شده است.

چهار – حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.

اجرای احکام مذکور منوط به کیفری و حقوقی بودنش، ترتیب متفاوتی دارند. اجرای حکم کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب توسط دادیار و احکام حقوقی توسط بخش صادرکننده حکم، صورت می پذیرد.

اجرای حکم کیفری

اجرای احکام کیفری با توجه به ماهیت حکم در دادسراهای عمومی یا انقلاب توسط قاضی اجرای احکام صورت می پذیرد. مقام قضایی مجری حکم، نظارت کامل در اجرای آموزش های داده شده به ماموران دولتی را بر عهده دارد. عملیات اجرا پس از صدور حکم شروع می شود مگر اینکه دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات خود، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. در اجرای احکام کیفری، افرادی که به حبس محکوم شده اند، با توجه به میزان محکومیت خود، توسط قاضی اجرای حکم به زندان معرفی می شوند. در احکام جزای نقدی، میزان محکومیت می بایستی به حساب خزانه دولت واریز و برگه رسید آن پیوست پرونده شود.

اجرای احکام حقوقی

اجرای این احکام با صدور اجراییه محقق شده و صدور حکم اجراییه با دادگاه بدوی است. اجرای حکم حقوقی، تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای و از طریق مدیر اجرا و توسط مامور اجرا به مرحله اجرا در می آید. پس از ابلاغ اجراییه به محکوم، مهلت ده روزه برای پرداخت به شاکی داده می شود و اگر طی این مدت، حکم اجرا نشود، شاکی می تواند معادل مبلغ بدهی از اموال محکوم توقیف کند. در خصوص احکام صادره بر علیه سازمانها و دستگاه های دولتی، نیازی به صدور اجراییه نیست و سازمانهای مذکور، موظف به اجرای حکم هستند. چنانچه جزای نقدی علیه کارکنان این ارگانها صادر شود، از حقوق ماهیانه کارمند مذکور کسر می‎شود. میزان کسر مبلغ در خصوص محکومین متاهل یک چهارم و برای مجردین، یک سوم است.

مطالعه بیشتر:  اصطلاح" توقیف اموال نزد شخص ثالث " به چه معناست؟

نکته آخر

در اجرای احکام  در خصوص توقیف اموال غیرمنقول، چنانچه مال مذکور دارای پلاک ثبتی باشد، تقاضای بازداشت آن از طریق سامانه ثبت املاک و مستغلات امکانپذیر است.

نگارنده : مریم مهردوست