حقوق نیروی خدماتی روزانه

با حقوق نیروی خدماتی روزانه آشنایی دارید؟

با حضور کارگر در منزل، بین شما رابطه ی کارگر و کارفرما ایجاد شده و منزل شما به عنوان یک کارگاه تلقی خواهد شد. بنابراین در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو یا فوت، شما به عنوان کارفرما مسئول هستید. عدم توجه به این نکته باعث ایجاد خسارات مالی و گرفتاری های بسیار است و وجود پرونده های متعدد در این زمینه از اهمیت توجه به استفاده از نیروی خدماتی تاکید دارد. 

بهترین گزینه استفاده از خدمات شرکت هایی است که در این زمینه فعالیت دارند. در این حالت شما تنها باید نکات ایمنی را رعایت نموده و در زمینه بیمه کارگر وظیفه ای ندارید. 

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

با نزدیک شدن به نوروز ممکن است به فکر استفاده از نیروی خدماتی برای کمک گرفتن در نظافت خانه باشید و یا به صورت منظم برای منزل و یا محل کار خود از نیروی خدماتی روزانه استفاده کنید. اما در مورد استفاده از این نیروها نکات حقوقی وجود دارد که اغلب به آن توجه نمی کنیم و با وقوع حادثه دچار مشکل خواهیم شد.

نکات مهم حقوقی در استفاده از نیروی خدماتی روزانه :

1- حتما منزل خود را به اندازه کار و حضور آن شخص ( هر چند مقطعی و یا ساعتی ) بیمه حوادث کنید. این بیمه را می تونید تحت عنوان “ مسئولیت مدنی و حوادث ”  از شرکت های بیمه تهیه کنید. حتما مطمئن باشید که شرایط پرداخت بیمه را رعایت کردید

2- به کارگیری کارگر مهاجر غیر قانونی علاوه بر جرم شامل بیمه نیست.

3- مورد بعدی! مسئولیت کیفری کارفرما ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی است. یعنی شما به عنوان کارفرما باید مراقب باشید که ایمنی کارگر به خطر نیفتد. این مورد با بیمه قابل جبران نیست و در صورت شکایت منجر به حبس و جزای نقدی خواهد شد.

4- دقت به رعایت نکات ایمنی توسط نیروی خدماتی از جمله باز گذاشتن در هنگام استفاده از مواد شوینده و تـوجه به مخـلوط کـردن آنـها و   استفاده از دستکش مخصوص، امنیت از سقوط در هنگام تمیز کردن شیشه ها، خطر برق گرفتگی و…. . بر عهده شماست. 

5- اما چاره کار استفاده از نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم به شرکتهای خدماتی به عنوان کارفرما و انتقال مسئولیت به آنهاست. هرچند وظیفه رعایت مقررات ایمنی از سمت کارفرما به قوت خود باقی است.

به عنوان کارفرما وظایف خود را در صورت وقوع حادثه کاری می دانید؟

آیا می دانید در چه مواردی کارگر و در چه مواردی کارفرما مقصر شناخته می شود؟ 

بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی،‌ تعداد حوادث کاری منجر به فوت یا مصدومیت در ایران متاسفانه قابل توجه است. در صورت مقصر شناخته شدن کارفرما علاوه بر پرداخت دیه امکان دارد به حبس و پرداخت جریمه هم محکوم شود. قانون برای کارفرمایان تکالیفی را مقرر کرده است که می بایست در محیط کار رعایت کنند. برای اطلاع از این قوانین و شروط اینجا را بخوانید یا با ما تماس بگیرید.

حقوق نیروی خدماتی روزانه