دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چه وظایفی دارد؟

دیوان عدالت اداری چیست؟ دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری، تحت نظارت قوه قضاییه و ساختمان اصلی آن در تهران واقع شده است. برای سهولت دسترسی مردم دراستان ها هم شعباتی دارد. هدف از تشکیل این مرجع، برقراری عدالت عمومی است. در این مطلب قصد داریم مختصرا به شرح صلاحیت دیوان عدالت اداری ، طریقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و دعاوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری بپردازیم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

صلاحیت دیوان عدالت اداری

درحالت کلی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهای دولتی و عمومی مانند(وزارت خانه ها، سازمان ها ،شرکت های دولتی و شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی )، کارکنان واحدهای عمومی و دولتی در امور راجع به وظایف آنها ، شکایات و تصمیمات مراجع اداری، حل اختلاف بین کارگر و کارفرما ، شکایات قضات و سایرمستخدمان واحد ها است. از جمله دیگر وظایف این مرجع می توان به صدور رای وحدت رویه در مواردی که رای متناقضی از شعب دیوان صادر شده  و یا در صورتی که درخصوص یک موضوع ، آرای مشابه متعددی صادر شده باشد اشاره کرد.

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

رسیدگی درشعب دیوان عدالت  اداری ، با تقدیم دادخواست آغاز شده و تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان یا پایگاه الکترونیکی، تاریخ طرح شکایت محسوب می‎شود. دبیرخانه دیوان عدالت اداری یا دفاتر استانی آن دادخواست های رسیده را به ترتیب وصول ثبت کرده و رسیدی شامل شماره و تاریخ ثبت به نام شاکی و طرف شکایت به دادخواست دهنده می دهد. دادخواست های ثبت شده توسط رییس دیوان عدالت اداری یا معاون او به شعب ارجاع می شود.

دعاوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

دعاوی که در صلاحیت واحدهای دولتی نباشند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند.  به طور مثال  می توان به دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبه وجه ، دعاوی راجع به اسناد تجاری ، دعاوی سه گانه تصرف (غصب نمودن ، مزاحمت و تصرف غیرقانونی شخص در ملک دیگری) اشاره کرد. از این نظر که دیوان عدالت اداری مرجع اعتراض شهروندان علیه دولت محسوب می‎شود ، به نظر میرسد دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم باشد .لازم به یادآوری است که دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه های عمومی است ودر صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

آیا مردم می توانند از عملکرد شرکت های خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند ؟

خیر. همان طور که اشاره شد، در دیوان عدالت اداری تنها امکان شکایت از نهادهای دولتی وجود دارد.

پس از ثبت دادخواست چه اتفاقی می افتد؟

محکوم شده موظف است که ظرف مدت یک ماه رضایت شاکی را جلب کرده و به صورت کتبی به واحدهای اجرای احکام گزارش ارسال کند. در صورت عدم اجرا به انفصال از خدمت تا ۵ سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

گردآورنده  : نگین ارزانی