قرارداد استخدام پرستار کودک

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 5 صفحه
نوع قرارداد: خدمات

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام پرستار کودک

موضوع قرارداد به شرح ذیل است :

 • نگهداری از کودک  (از ساعت ………. تا ساعت……… )
 • سرگرم کردن کودک
 • خدمات بازی های آموزشی ( از قبیل بازی با رنگ ها ، اشکال ، شمردن ، پازل های آموزش کودک )
 • در صورتیکه مادریار در موارد ذیل مهارت داشته باشد ، موضوع قرارداد شامل موارد ذیل نیز می شود :
 • موسیقی
 • آواز خوانی
 • نقاشی
 • رقص ( رقص فولکلور ، سولوی فارسی یا باله )
 • سفالگری
 • تهیه غذا و پخت غذای کودک ( نه سایر اعضای خانواده )
 • دادن غذای کودک