تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

در صورت گم شدن شناسنامه اصلی یا تغییر در اطلاعات آن، می توان برای دریافت المثنی اقدام کرد. در این مطلب با شرایط، مدارک و مراحل صدور شناسنامه المثنی آش...
حقوق دوران نامزدی

حقوق دوران نامزدی

نامزدی (engagement) دوره قبل از ازدواج است. گاهی مشاهده شده افراد از حقوق خود در این دوران بی خبر هستند و همین عدم آگاهی مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند...
شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

بسیار مشاهده شده است جوانان، حین تنظیم عقد نکاح نسبت به تبعات حقوقی آن و شروط دوازدگانه قباله ازدواج، ناآگاه هستند. همین ناآگاهی ممکن در آینده، برایشا...
کودک همسری در قانون ایران

کودک همسری در قانون ایران

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیی...
بررسی قوانین ازدواج موقت

بررسی قوانین ازدواج موقت

زن و مرد به دو طریق عقد دائم و موقت می توانند با یکدیگر ازدواج کنند. ازدواج موقت که با صیغه محرمیت صورت می گیرد، ازدواجی است که در آن برای مدت معین و...
1 2