دعاوی املاک

دعاوی املاک

در ایران امروز، ملک یکی از گرانبهاترین و دارایی ها و از ارزشمندترین سرمایه های مادی یک فرد است. بنابراین می توان ادعا کرد از رایج ترین دعاوی، ملک و دغ...
نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره

نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره

آگاهی از نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره موجب پیشگیری از خیلی مشکلات در حین اجاره یا تمدید آن خواهد شد. در مطلب زیر مختصرا به نکات حایز اهمیت حق...
تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی انجام می‌شود. در سال 1390 قانونی با عنوان " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سن...
مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع همان مال مشترک است یا به عبارتی مالی است که بیش از یک مالک دارد و به دلیل تعدد مالکان، تقسیم آن آداب حقوقی دارد که در مقاله زیر مختصرا به آن...
طرح دعوای ابطال سند رسمی

طرح دعوای ابطال سند رسمی

آیا دعوای ابطال سند رسمی در رویه فعلی قضایی پذیرفته می شود ؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. طرح دعوای ابطال سند رسمی در رویه قضایی ایرا...
1 2