تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی و مجازات آن

آزار و تعرض جنسی یکی از معضلات جوامع است که کمتر در مورد آن صحبت می شود. اغلب این تجربیات تلخ زمانی علنی می شود که انجام این عمل بارها و بارها توسط فر...
جنبش می تو یا من هم

جنبش ” من هم ” در ایران

جنبش می تو یا به فارسی، من هم روایت گر قربانیان آزار جنسی است که از تابستان سال 1399 در ایران شروع شد. در این مطلب به بررسی جنبش من هم در ایران از ابت...
دفاع مشروع و شرایط آن

دفاع مشروع و شرایط آن

در چند وقت اخیر، اخبار و تصاویری خشونت بار در فضای مجازی با توجیه دفاع مشروع منتشر می شود که در برخی موارد از عمل مجرم، خشونت بارتر است. هر چند ممکن ا...