جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت

قانونگذار ایران با اقتباس از حقوق فرانسه در قوانین کیفری، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده و در مواجهه با نگاه فقهی حق الناس در قانون مجازا...
مسئولیت کیفری و مدنی شرکت های سهامی

مسئولیت کیفری و مدنی شرکت های سهامی

چگونه می‌توان یک شرکت را که در واقع شخصیت حقوقی دارد و نه حقیقی، دارای مسئولیت‌های کیفری دانست و در صورتی که شرکت متهم شناخته شود، چه شیوه‌های دفاعی ب...
پاسخ به چند سوال مهم در مورد دیه

پاسخ به چند سوال مهم در مورد دیه

دیه از مفاهیم حقوقی مطرح شده در اسلام و ماهیت آن جبران خسارت است. این جبران خسارت ناشی از عمل مرتکب است که به بزه دیده یا اولیای دم، تعلق می گیرد و می...