بررسی حقوق مالی زن پس از فوت شوهر

بررسی حقوق مالی زن پس از فوت شوهر

گاهی برای عموم تصور ایجاد می شود که حقوق مالی زن بعد از مرگ همسرش از بین می رود و به دیگر قابل مطالبه نخواهد بود، اما این تصور صحیح نیست. حقوق زن بعد...
نکات قانونی در مورد نفقه فرزند

نکات قانونی در مورد نفقه فرزند

نَفَقه در لغت به معنیِ هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه، خرجی، آمده‌است. بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و بعد از فوت پدر یا عد...
حضانت فرزندان

حضانت فرزند

حضانت فرزند موضوعی است که اغلب زوجین را پس از طلاق، در صورت عدم توافق دچار مشکل می کند. در چند مطلب پیشین مجله حقوقی اندیشه درباره ی موضوع حضانت فرزند...