هنرهای تجسمی و کپی رایت

هنرهای تجسمی و کپی رایت

نظام کپی رایت یا حق مولف از آثار تجسمی نیز حمایت می کند. در این مطلب به بیان شروط حمایت و استثناء آن می پردازیم. مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب...
مطبوعات و کپی رایت

مطبوعات و کپی رایت

در دنیای امروزی مطبوعات نقشی مهم و اساسی در ایجاد آگاهی ایفاء می کند. در این مطلب اصول حاکم در قوانین مطبوعات را با رویکرد مالکیت فکری مختصرا بیان کنی...
حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

آثار رایانه ای حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این مطلب به آثار رایانه...
حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

یکی از حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای سطح کیفی جامعه است. این موضوع در برخی از مواقع با ماهیت حقوق مولف و ایجاد حق انحصاری...
1 2