مدارک مورد نیاز برای درخواست طلاق

مدارک مورد نیاز برای درخواست طلاق

درخواست طلاق با توجه به اینکه از طرف زن، مرد یا به صورت توافقی مطرح شود نیاز به مدارک و گذراندن مراحل متفاوتی دارد. در این مطلب به بررسی و توضیح مدارک...
طلاق غیابی

طلاق غیابی

بر اساس قانون، طلاق غیابی در صورتی مطرح می شود که یکی از زوجین در دعوای طلاق حاضر نشود و لایحه ای هم به دادگاه ارائه نداده باشد. طلاق غیابی می تواند ا...