سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

شاید اگر تاکنون با ابلاغیه قضایی سر و کار نداشته اید، اسم سامانه ثنا به گوشتان رسیده باشد. این سامانه که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه به شمار می رود د...
سامانه ثنا چیست

سامانه ثنا چیست؟

سامانه ثنا، توسط قوه قضائیه طراحی شده تا اقدامات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. سامانه الکترونیکی ثنا، برای استفاده ی طر...