بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران

بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران

در ایران سقط جنین ممنوع است، مگر در صورتی که ادامه بارداری مادر، به مرگ جنین یا مادر منجر شود یا مشکلات جدی برای خانواده ایجاد کند. در این‌صورت با دست...
لغو حکم قانونی سقط جنین در آمریکا

لغو حکم قانونی سقط جنین در آمریکا

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به Roe v. Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای...