شهادت کذب و مجازات آن

شهادت کذب و مجازات آن  

شهادت، به عنوان یکی از  ادله مهم  اثبات دعوا در دادگاه ها محسوب می‌شوند و مفهوم شهادت به ارائه اطلاعات و وقایع از سوی شاهد اطلاق می‌شود که باید براساس...
احکام شهادت دادن

احکام شهادت دادن

در این مطلب قصد داریم شهادت در دادگاه و گواهی دادن در دادگاه را بررسی کرده و به تعریف انواع شهادت و نیز شرایط شاهد بپردازیم. با کمی بررسی در قانون آیی...