قرارداد عدم رقابت

منظور از قرارداد عدم رقابت چیست؟

از نگرانی‌ها و دغدغه‌های صاحبین کسب‌وکارها رقابت کارکنانشان با آن‌هاست. دسترسی کارکنان به اطلاعات و اسرار تجاری مهم این نگرانی را دوچندان می‌کند. به‌م...
رویه‌های ضد رقابتی جرم تبانی

رویه‌های ضد رقابتی؛ جرم تبانی

با گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی، توجه‌ به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شده است و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت ا...
تبعیض قیمت

رویه‌های ضد رقابتی؛ تبعیض قیمت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی، توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صی...
وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق رقابت

وضعیت مسلط اقتصادی در حقوق رقابت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیا...