حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یکی از مباحث مهم حقوق مالکیت فکری است که ثبت آن، حقوقی را برای مالک ایجاد می کند. در مقاله زیر مختصرا به این حقوق می پردازیم. آثار حقوق...
نام دامنه (Domain) و نکات حقوقی آن

نام دامنه (Domain) و نکات حقوقی آن چیست؟

نام دامنه، نامی است که وب سایت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اینترنت با آن شناخته می شود. سوالی که از منظر حقوقی میتواند مطرح شود، مالکیت نام دامنه است که د...
1 2 3 4