مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع و تقسیم آن

مال مشاع همان مال مشترک است یا به عبارتی مالی است که بیش از یک مالک دارد و به دلیل تعدد مالکان، تقسیم آن آداب حقوقی دارد که در مقاله زیر مختصرا به آن...
اساسنامه ساختمان چگونه تنظیم می‌شود

اساسنامه ساختمان چگونه تنظیم می‌شود؟

اساسنامه ساختمان قوانینی را شامل می‌شود که رعایت آنها به حفظ نظم و آرامش در مجتمع های چند واحدی و چند طبقه کمک می‌کند. در این مطلب به بررسی مفهوم اساس...