قانون فروش و اشاعه آثار مستهجن و مبتذل

قانون فروش و اشاعه آثار مستهجن و مبتذل

فروش آثار مبتذل و مستهجن در ایران به دلیل تضاد با نظم عمومی، ممنوع است. با حضور روزافزون و عضویت عمومی در شبکه های اجتماعی مجازی، انتشار آثار مستهجن و...
فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی و خصوصی

فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی و خصوصی

امروزه با توجه به رشد جمعیت، میزان قرارداد های پیمانکاری خصوصی و دولتی برای تامین مسکن و خدمات شهری، رو به فزونی است. در این دست قرادادها، طرفین با تو...
داوری پذیری در مالکیت فکری

داوری پذیری در مالکیت فکری

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری ممکن می شود و در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در این مطلب به بررسی تفاوت دیدگاه هایی که م...