حقوق دوران نامزدی

حقوق دوران نامزدی

نامزدی (engagement) دوره قبل از ازدواج است. گاهی مشاهده شده افراد از حقوق خود در این دوران بی خبر هستند و همین عدم آگاهی مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند...
نکاح و شرایط فسخ آن

نکاح و شرایط فسخ آن چیست؟

فعالان حقوقی در دنیای امروز در پی تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض حقوق آنان هستند. هرچند در برخی از جوامع موفق به کسب آن شده اند اما توان دسترسی به ای...
کودک همسری در قانون ایران

کودک همسری در قانون ایران

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به هجده سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیی...
بررسی قوانین ازدواج موقت

بررسی قوانین ازدواج موقت

زن و مرد به دو طریق عقد دائم و موقت می توانند با یکدیگر ازدواج کنند. ازدواج موقت که با صیغه محرمیت صورت می گیرد، ازدواجی است که در آن برای مدت معین و...
تمکین چیست

تمکین چیست؟

تمکین یکی از تعهداتی است که بر اثر عقد ازدواج بین مرد و زن ایجاد می شود. در باور عام، به موجب این تعهد زن وظیفه تمکین از مرد را دارد. در این مطلب به ب...
1 2