مقابله با کرونا و قانون

مقابله با کرونا و قانون

با توجه به همه گیرشدن بیماری کرونا مسئولیت کشورها در خصوص مقابله با بیماری کرونا چیست؟ مقابله با کرونا از منظر قوانین داخلی و اصول قانون اساسی م...
تعریف همسایه آزاری و برخورد قانونی با آن

تعریف همسایه آزاری و برخورد قانونی با آن

قانون تملک آپارتمانها با هدف برقراری نظم بین همسایگان در آپارتمان ها تنظیم شده است. در این مطلب با تعریف همسایه آزاری، شروط لازم برای این ادعا و روند...
مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

فرض کنید برای انجام تعهد و قرارداد خود مجبور به سفر به شهر دیگری هستید. اتفاقا در همین حین شهر مورد نظر دچار زلزله شده و امکان سفر منتفی است . قانون د...