نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علائم تجاری چگونه انجام می‌شود؟ علائم تجاری در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین قابل نقل و انتقال، خرید و فروش هستند...
ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

در این مطلب به تعریف ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری، انواع و اهمیت آن و همین طور بررسی این موضوع در ضمانت تولیدات دانش بنیان پرداختیم. زمان لازم برا...