بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

قانون بیمه بیکاری در حمایت از بیکارانی که شغل خود را از دست داده اند، در سال 1369 اصلاح شده است که به طور خلاصه در این مطلب به آن پرداختیم.

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

خلاصه مطلب :

اگر پس از مدتی شغل خود را از دست داده اید، قانون تا زمانیکه مجددا کاری مشابه پیدا کنید راه حلی را پیشنهاد می‌کند. استفاده از بیمه بیکاری می تواند تا مدتی خیالتان را حداقل بابت پرداخت و ادامه‌ی بیمه راحت کند! اما استفاده از این قانون شرایطی دارد که در ادامه می خوانیم.

خواندن این مطلب به 3 دقیقه زمان نیاز دارد.

چه افرادی می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؟

دامنه حمایت قانون کار و تامین اجتماعی، از بیکارانی است که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند. به عبارتی رابطه کاری این افراد با کارفرما بدون میل و اراده آنها قطع شده‌است. این قطع همکاری در زمانی است که کارگر آمادگی کامل برای کار دارد. لازم به یادآوری است که بیکاری موقت به دلایل مختلف از جمله تغییر محل کار و … مورد حمایت قانون نیست. مقرری بیمه بیکاری از محل بیمه‌های پرداخت‌شده در طول خدمت به سازمان تامین اجتماعی تامین شده و بیکار با معرفی کتبی خود به واحد کار و امور اجتماعی از محل مزایای این قانون بهره مند می‌شود.

شرایط لازم برای دریافت بیمه بیکاری چیست ؟

به منظور دریافت بیمه بیکاری لازم است : بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد و ظرف سی روز از تاریخ بیکاری به واحد‌های کار و امور اجتماعی مراجعه کرده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و مشابه اعلام کند. مراجعه پس از سی روز با عذرموجه و به تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر است. مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه محسوب شده و حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری با توجه به وضعیت تاهل بیکار و سابقه بیمه آن محاسبه می‌شود، به اینصورت که چنانچه متاهل و دارای سابقه‌ی کاری طولانی باشد، مقرری بیمه بیکاری بیشتری به بیمه شده تعلق خواهدگرفت.

چنانچه بیمه شده در طی دریافت مقرری بیمه بیکاری موفق به یافتن شغل شود که میزان حقوق دریافتی آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابالتفاوت مبلغ از صندوق بیمه بیکاری به بیمه شده تعلق خواهد گرفت. از سویی دیگر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، حضور و شرکت فرد بیمه شده در دوره های آموزشی وزارت کار که معمولا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای اجرا می‌شود، الزامی است.

چه افرادی مشمول حمایت  بیمه بیکاری نمی‌شوند؟

منطبق بر قانون، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شوند. 

شرایط قطع مقرری بیمه‌ی بیکاری چیست؟

شخص بیمه شده مجددا کار پیدا کند

بدون عذر موجه از شرکت در کلاس‌های الزامی خودداری کند

از قبول شغل تخصصی خود امتناع کند

ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده ازمستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی شود

نکته مهم : 

اگر پس از پرداخت مقرری مذکور مشخص شود که بیکاری، ناشی از میل و اراده بیمه شده بوده است،کارگر موظف به ‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

 

نگارنده : مریم مهردوست 

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود