قرارداد پیمانکاری لوله کشی

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری لوله کشی

قرارداد ذیل مستند به ماده 10 قانون مدنی ، اصل آزادی قراردادها ، اصل الزام آور بودن قراردادها تهیه شده و از تاریخ امضا تا زمانی که فسخ، اقاله یا منفسخ نشود به قوت خود باقی خواهد ماند.