Utility Models

Utility Models چیست؟

اختراعات کوچک یا اشیاء مفید که معادل فارسی Utility Models  می باشد در مالکیت فکری جایگاه خاصی دارد که در مقاله زیر به مفاهیم حقوقی و رویکرد بین المللی...
مفهوم PCT

مفهوم PCT چیست؟

در دنیای تکنولوژی امروزی، ثبت اموال فکری به ویژه ثبت بین المللی آن اهمیت دارد. در این مطلب به بررسی یکی از توافقات بین المللی در زمینه ثبت اختراعات به...
اصل عدم حمایت از ایده

اصل عدم حمایت از ایده

در موارد بسیاری اشخاص به محض خطور ایده ای به ذهن خود، به فکرکسب گواهی اختراع، طرح صنعتی می افتند ، در حالیکه از از اصل عدم حمایت از ایده در اموال فکری...
اسرار تجاری و اختراعات

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می‎شود. حمایت از اطلاعات در قالب اسرار، نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، فاش...
1 2