اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

همانطور که می دانید اعطای گواهی حق اختراع به دارنده آن حق انحصاری می دهد. گاهی دیده شده است که در رسیدن به اختراع، فاکتورهای متفاوتی از جمله دانش فنی...
عناصر ثبت اختراع

عناصر ثبت اختراع

با ثبت اختراع، امکان بهره بردای اقتصادی برای مخترع فراهم می شود. ثبت اختراع نیازمند شرایط ماهوی و شکلی است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم....
Utility Models

Utility Models چیست؟

اختراعات کوچک یا اشیاء مفید که معادل فارسی Utility Models  می باشد در مالکیت فکری جایگاه خاصی دارد که در مقاله زیر به مفاهیم حقوقی و رویکرد بین المللی...
تعریف اموال فکری و تولید آن

تعریف اموال فکری و تولید آن

با رشد تکنولوژی، تولیدات مبتنی بر دانش فنی گسترش پیدا کرده که نیازمند توافقات حقوقی بین کارفرما و متخصص است. در این مطلب به نکات مهم برای توازن حقوق ک...
مفهوم PCT

مفهوم PCT چیست؟

در دنیای تکنولوژی امروزی، ثبت اموال فکری به ویژه ثبت بین المللی آن اهمیت دارد. در این مطلب به بررسی یکی از توافقات بین المللی در زمینه ثبت اختراعات به...
1 2