آثار حقوقی و بررسی قرارداد انتقال فن آوری

آثار حقوقی و بررسی قرارداد انتقال فن آوری

امروزه اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش فنی تبدیل شده و نقشی پررنگ در توسعه تکنولوژی ایفا می‌کند. به همان تناسب قراردادهایی با این موضوع نیز در مطالعات حقوق...
قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract

برخی از قراردادها با هدف ایجاد محدودیت پیش بینی شده و به  قراردادهای محدود کننده –Restricted Contract  شهرت دارند. در این مقاله با انواع این قراردادها...
اسرار تجاری و اختراعات

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می‎شود. حمایت از اطلاعات در قالب اسرار، نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، فاش...