ضابط قضایی کیست و چه وظایفی دارد

ضابط قضایی کیست و چه وظایفی دارد؟

مفاهیم قانونی ضابط قضایی و وظایف آن مختصرا در مطلب زیر آورده شده است. از ضابطین قضایی بیشتر بدانیم  ضابط قضایی کیست؟ همانطور که می دانیم اقدامات اولی...
جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت

قانونگذار ایران با اقتباس از حقوق فرانسه در قوانین کیفری، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده و در مواجهه با نگاه فقهی حق الناس در قانون مجازا...
1 2 3 4