پاسخ به چند سوال مهم در مورد دیه

پاسخ به چند سوال مهم در مورد دیه

دیه از مفاهیم حقوقی مطرح شده در اسلام و ماهیت آن جبران خسارت است. این جبران خسارت ناشی از عمل مرتکب است که به بزه دیده یا اولیای دم، تعلق می گیرد و می...
بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران

بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران

در ایران سقط جنین ممنوع است، مگر در صورتی که ادامه بارداری مادر، به مرگ جنین یا مادر منجر شود یا مشکلات جدی برای خانواده ایجاد کند. در این‌صورت با دست...