قصور پزشک

قصور پزشکی؛ انواع و نحوه ی شکایت

قصور در لغت به معنای عجز و ناتوانی و کوتاهی کردن از کاری است. در این مطلب به بررسی معنا و مفهوم قصور پزشکی و نحوه ی شکایت از پزشک پرداختیم. وقتی از قص...
شکایت بابت خرید اینترنتی از اینستاگرام

شکایت بابت خرید اینترنتی از اینستاگرام

با گستردگی دسترسی افراد در سراسر کشور، میزان استقبال از خرید اینترنتی افزایش یافته است. به ویژه در سالهای اخیر که با افزایش اجاره بهای مغازه و فروشگاه...
شکایت کارفرما از کارگر

نحوه شکایت کارفرما از کارگر

کارگر و کارفرما، دو جایگاه شغلی در قراردادهای کاری است. روابط میان این دو از جنبه مسائل بسیار مهم در قانون کار است. به طوریکه در صورت ایجاد اختلاف و ع...
ابلاغ تلفنی

آیا ابلاغ تلفنی معتبر است؟

ابلاغ به معنای اطلاع رسانی است. درخصوص دعاوی حقوقی و شکایات کیفری، ابلاغ به معنای اطلاع رسانی درخصوص ثبت دادخواست یا شکایت به طرفیت اشخاص و یا اطلاع ر...