حفظ سلامت کارمندان

حفظ سلامت کارمندان

یکی از مسئولیت های مهمی که قانون برای کارفرما تعریف کرده است فراهم آوردن محیطی است که در آن کارگران بدون ترس از ابتلا به بیماری مشغول به کار شوند ....
مقابله با کرونا و قانون

مقابله با کرونا و قانون

با توجه به همه گیرشدن بیماری کرونا مسئولیت کشورها در خصوص مقابله با بیماری کرونا چیست؟ مقابله با کرونا از منظر قوانین داخلی و اصول قانون اساسی م...
مسئولیت ناقلین ویروس کرونا

مسئولیت ناقلین ویروس کرونا

با توجه به کشنده بودن ویروس کرونا، آیا می توان برای ناقلین آن مسئولیت مدنی وکیفری متصورشد ؟ دراین مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. مسئولیت کیفری...