قوانین سرپرستی کودک در ایران

قوانین سرپرستی کودک در ایران

امروزه جامعه نگاه مثبت تری به سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پیدا کرده و به همین منظور سال 1392 قانونی برای تشریح شرایط متقاضیان تصویب شده است...
مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی

مفهوم و تفاوت ولایت قهری و قانونی چیست؟

ولایت در مفاهیم حقوقی به معنای سرپرستی است. بسیار مشاهده شده که افراد بین " ولایت قانونی" و "ولایت قهری"، تفاوت قائل هستند . در این مطلب به این مفهوم...